Disclaimer

De informatie (teksten, afbeeldingen, video’s, links, PDF-bestanden) op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. The Other Concept levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren. Maar The Other Concept kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke hoedanigheid dan ook, als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. The Other Concept behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen.
Op de aangeboden informatie (teksten, beelden, video’s, PDF-bestanden, animaties, grafische elementen) rust van rechtswege auteursrecht. The Other Concept verbiedt het reproduceren of meedelen van verstrekte informatie zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. Het Belgisch recht is van toepassing.

Verscheidende foto’s gebruikt op de website van The Other Concept zijn genomen door Studio LRN en Lieselot Engelen.

Een disclaimer is een kort stukje tekst waarin een organisatie erop wijst dat de informatie in een boodschap alleen voor de geadresseerde is bedoeld en dat de organisatie niet aansprakelijk kan worden gesteld voor verkeerd gebruik van de informatie. Als een klant informatie naar anderen doorstuurt of reproduceert, is hij zelf aansprakelijk voor de problemen die daardoor kunnen ontstaan. Bijgevolg niet de organisatie. Een disclaimer is gebruikelijk aan het einde van e-mailberichten of op webpagina’s. (Bron: Vlaamse Overheid)

Onze algemene voorwaarden en privacybeleid kunnen online geraadpleegd worden.