Privacybeleid The Other Concept

The Other Concept, gevestigd aan Westerlosesteenweg 10 2230 Herselt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.
Cliff Vandyck is de Functionaris Gegevensbescherming van The Other Concept. Hij is te bereiken via info@theotherconcept.be of via onze contact pagina.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

The Other Concept verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mail adres
 • IP-adres
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en/of telefonisch
 • locatiegegevens
 • gegevens over uw activiteiten op onze website
 • gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
 • internetbrowser en apparaat type

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Allereerst heeft onze website niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Daarom raden wij ouders ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zodoende voorkom je dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@theotherconcept.be, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

The Other Concept verwerkt uw persoonsgegevens vanwege volgende doelen:

 • het afhandelen van uw betaling;
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • The Other Concept analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

4. Geautomatiseerde besluitvorming

The Other Concept neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van The Other Concept) tussen zit.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

The Other Concept bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarnaast hanteren wij de volgende bewaartermijnen voor volgende persoonsgegevens: persoonsgegevens > onbepaald.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

The Other Concept verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Alsook om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

The Other Concept gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw toestel. The Other Concept gebruikt eveneens technische cookies. Deze zorgen ervoor dat de website correct werkt en dat uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies opslaat. Daarnaast kunt u ook alle eerder opgeslagen informatie via uw browser instellingen verwijderen.
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Bedrijf Naam cookie Doel Verstrijktijd
Google Analytics _gid Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag
Google Analytics _ga Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar
Facebook _fbp Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. 3 maanden
Uncode uncodeAI.screen, uncodeAI.images, uncodeAI.css Om het systeem met adaptieve beelden uit te voeren, maakt Uncode gebruik van 3 technici-cookies. Deze cookies bevatten runtime-informatie over het kijkvenster en de schermresolutie. Vervolgens worden deze gegevens bij elke paginavernieuwing gebruikt om de juiste adaptieve afbeeldingen te berekenen. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen in deze cookies. sessietijd

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door The Other Concept. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen. U kunt bijvoorbeeld een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@theotherconcept.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak hierin uw pasfoto, paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit als bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The Other Concept neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@theotherconcept.be. Je kan ons ook steeds contacteren via onze contactpagina.

10. Recht om klacht in te dienen

Je kan als gebruiker altijd je toestemming intrekken voor het gebruiken van persoonsgegevens door The Other Concept, conform de wetgeving, indien de verwerking gebeurt op basis van toestemming. Bovendien kan je ook klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) (de vroegere Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer / Privacycommissie). The Other Concept zal dan normaliter binnen één maand na ontvangst gevolg geven aan je aanvraag. Deze termijn kan eventueel verlengd worden met één maand. Bovendien dient dit te gebeuren per aangetekende zending of via info@theotherconcept.be.

Onze algemene voorwaarden en disclaimer kunnen online geraadpleegd worden.