Kleurgebruik in branding

Het gebruik van kleur in je branding is belangrijk. Elke kleur heeft zijn eigen betekenis en wekt een bepaalt gevoel op. Kleurgebruik in branding geeft een krachtig signaal af en is een belangrijk onderdeel in de identiteit van je onderneming. Je onderscheidt je er bovendien mee van je concurrenten.

Datum

16 februari 2024

Leestijd

7 Minutes

Kleurgebruik in branding

Waarom heb je een favoriete kleur?

Voor we dieper ingaan op het kleurgebruik in branding willen we kijken waarom kleur in het algemeen een sterke invloed heeft op jouw als persoon. Vraag je jezelf soms af waarom je een favoriete kleur hebt? Is jouw favoriete kleur ooit gewijzigd?

Wetenschap en kleur

De wetenschap suggereert dat je favoriete kleur geen vrijwillige keuze is. Ieder van ons reageert emotioneel en evolutionair op kleur. Elke kleur genereert een gevoel, een sensatie, een fysiologische activering, of zelfs een reeks specifieke impulsen.

Zo kunnen we niet ontkennen dat we cultureel worden ondergedompeld met kleurassociaties. Zwart wordt bijvoorbeeld geassocieerd met rouw. Maar tegenwoordig evenzeer met elegantie. Mensen geven kleuren meestal een betekenis. Bijgevolg houden we van sommige meer dan van andere.

Wat zijn jouw drie favoriete kleuren? Het is zeer waarschijnlijk dat blauw hierbij hoort. In feite is de kleur blauw al sinds mensenheugenis de favoriet van velen. Dit is deels te danken aan het feit dat de mens deze kleur is gaan associëren met overleven, rust en gezondheid.

Het leven in een omgeving dicht bij water maakte het voor de mensheid gemakkelijker om te overleven. Het waren ook plaatsen van grote schoonheid (rivieren, zeeën, meren) dat bij onze voorouders gevoelens van welzijn opwekte. Die inprenting uit het verleden is nog steeds in ons aanwezig.

blauw favoriete kleur

Maar afgezien van blauw, waarom heb je een favoriete kleur? Waarom heb je sinds je jeugd een voorkeur voor de ene kleur boven de andere?

Achter elke kleur zit een verhaal (de theorie van ecologische valentie).

Zo zal een jong meisje waarschijnlijk een voorkeur hebben voor roze vanwege de culturele opvattingen waarmee ze is opgevoed. Onze persoonlijke geschiedenis en subjectieve ervaringen conditioneren ons als het gaat om het voelen van voorkeur voor de ene of de andere kleur. De media en de reclame hebben ook veel invloed. In feite is het vaak voldoende om een ervaring van grote emotionele intensiteit te hebben om je geest een voorkeur voor een bepaalde kleur te laten voelen. Bijvoorbeeld, als de persoon op wie je verliefd werd een groen overhemd droeg op de dag dat je hem ontmoette, dan is de kans groot dat dat nu je favoriete kleur is. Dit verklaart ook waarom je voorkeur voor de ene kleur na verloop van tijd kan veranderen in een andere.

Je favoriete kleur en menselijke persoonlijkheid

We hebben allemaal een favoriete kleur, en die is hoogstwaarschijnlijk niet bruin. In feite wekt deze kleur in je hersenen een reeks ongemakkelijke sensaties op. Men associeert deze kleur met vuil, puin en ontbinding. Naast deze instinctieve en culturele reacties ligt de persoonlijkheidsfactor.

De kleur rood, bijvoorbeeld, behoort tot de favorieten van dynamische, extraverte en gepassioneerde mensen. Het is de meest opvallende kleur voor het menselijk oog; hij blijft nooit onopgemerkt. Het is tevens een goede keuze voor je kleurgebruik in branding.

Aan de andere kant geven de meest introverte, geduldige en introspectieve persoonlijkheden de voorkeur aan groen. Wie optimistisch is, goed kan communiceren en een groot gevoel voor humor heeft, kan oranje tot zijn favorieten rekenen. Onze persoonlijkheid is een andere variabele die deze neiging voor bepaalde tinten en niet voor andere zou kunnen verklaren.

Meisjes van een jaar of vijf à zes zijn door sociale en culturele factoren meestal gefixeerd op de kleur roze. Maar voordat ze de adolescentie bereiken, heeft hun voorkeur de neiging te veranderen.

Kleuren zijn gemaakt uit verhalen

Je levenservaringen, cultuur, persoonlijkheid evenals je instincten spelen een doorslaggevende rol in je fascinatie voor een bepaalde kleur of kleuren. In feite zou je kunnen zeggen dat zowel de culturele als de biologische oorsprong samengaan. Dit maakt het nog interessanter.

Als je wilt ontdekken waarom je een favoriete kleur hebt, stel jezelf dan de volgende vragen. Hoe laat deze kleur me voelen? Wat associeer ik met deze kleur? Welke herinneringen of welke beelden roept hij op? Misschien vind je, door over deze vragen na te denken, het antwoord.

Kleurgebruik in branding

Iedereen herkent wel het rood van Coca-Cola of het roze van Barbie. Kleuren en brands zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Kleurgebruik in een logo of huisstijl van een bedrijf is daarom ook erg belangrijk. Het geeft een krachtig signaal af en is een onmisbaar onderdeel van de identiteit van je onderneming.

De aangehaalde voorbeelden laten zien dat je bij sommige bedrijven onmiddellijk weet welke kleur zij toepassen in hun huisstijl. Het zijn sterke merken, mede door hun consistente visuele identiteit. Ze zorgen voor herkenning en roepen bepaalde emoties op. Ze dragen door hun kleurgebruik in branding een boodschap over.

Kleur in je huisstijl

De kunst van beïnvloeding

Met kleurgebruik in branding kun je dus inspelen op het onbewuste brein en de zintuigen van bezoekers. Daarbovenop kan je ze vanaf het eerste contactmoment verleiden naar jouw product of diensten. Voor je aan de slag gaat met kleur in je branding moet je weten waarom branding belangrijk is voor je onderneming.