Externe links

Externe links zijn links naar een andere website. Een link op jouw website naar bijvoorbeeld een social media profiel is een externe link. Bij het klikken op een externe link verlaat de bezoeker jouw website.
Als er op een andere website een link wordt geplaatst naar jouw website dan vernoemen we dit ook wel eens een backlink. Het is één van de belangrijkste onderdelen van SEO. Meer backlinks naar jouw website betekent een betere waardering van Google. Uiteindelijk kan dit leiden tot een betere positie in de zoekresultaten.

Datum

1 februari 2020

Leestijd

3 Minutes

Categorie

Externe links diagram

Wat zijn externe links?

Waarom zijn externe links belangrijk voor SEO?

Google wil zijn bezoekers zo goed mogelijk verder helpen. Daardoor gaat de zoekmachine kijken of een bepaalde website relevant is voor een zoekopdracht. Als er veel relevante links naar een bepaalde pagina verwijzen zal Google deze een hogere ranking in de zoekresultaten toekennen.

Wat zijn goede backlinks?

Een goede website verwerft automatisch sterke backlinks. Vermits een website interessante artikelen bevat zullen andere websites automatisch gaan linken naar jouw website. Anderzijds geldt dit ook voor externe links die jij plaatst naar andere relevante artikelen. Je creëert dus een link die gunstig is voor zowel jouw website als voor de website waar je naar linkt.

Voorkom kapotte links

Broken links of kapotte links zijn links die niet meer werken. Ze verwijzen naar een pagina die verhuisd is of niet meer bestaat.
Door je website regelmatig te controleren op broken links kan je dit probleem vermijden. Een handige tool hiervoor is deadlinkchecker.com

Gebruik juiste anchor tekst voor links

De anchor tekst is de tekst die je gebruikt als link. Het klikbare gedeelte in je zin. Belangrijk is dat je deze op de juiste manier gebruikt.

Fout: klik hier voor meer informatie.
Goed: heb je interesse in Instagram coaching.

Bij de eerste link haal je niet meteen het onderwerp aan in je anchor tekst. Daarentegen is het bij de tweede link meteen duidelijk wat de bezoeker kan verwachten als hij hierop klikt.
Dit is zowel belangrijk bij interne links als bij externe links.